Als er garantie op gebruikte apparatuur zit, dan is de garantie alleen bedoeld voor het defect aan het apparaat. Niet voor de schade van de spullen er om heen zoals; wasgoed/ kleding/ vloeren en/of huis e.d. Kortom, alles wat buiten de apparatuur om is of staat valt niet onder de garantie.

Bij het ophalen zijn alle risico’s voor de koper/eigenaar zelf, zowel het vervoer als plaatsing van de machine, ongeacht welk apparaat u ook heeft gekocht.

De garantie op gebruikte apparatuur is 3 maande tenzij anders wordt vermeld / afgesproken. Wij hanteren omruilgarantie.

Wanneer er sprake is van garantie bent u verplicht bent om bij defecten c.q. mankementen het door De Ruiter Witgoed te laten testen en repareren. Laat u het door een ander bedrijf testen en repareren dan vervalt automatisch de garantie bij De Ruiter Witgoed

Wat de garantie bepaling ook is er zullen altijd voorrijkosten in rekening gebracht worden, dit zal in goed overleg met De Ruiter Witgoed bepaald worden en is afhankelijk van waar u woont.

Bij ondeugelijkheid van het apparaat geeft De Ruiter Witgoed vervangende apparaat van de zelfde waarde als bij aankoop.

Wij zijn niet aansprakelijk voor defecten/mankementen aan het apparatuur door het niet goed gebruiken hiervan wat gevolg schade kan hebben en onkosten met zich meebrengt.